بیست و چهارمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژِی ایران- کمیته اجرایی
کمیته اجرایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۴ | 
سمت نام و نام خانوادگی
دبیر اجرایی دکتر مهرداد روغنی
مدیر اجرایی دکتر رضا محمدصالحی
کمیته دانشجویی دکتر محمدرضا جلالی ندوشن
سمپوزیوم ها دکتر محسن خلیلی
کارگاههای اقماری دکتر مجید حسن پورعزتی
امور بین الملل دکتر جواد میرنجفی زاده
بازآموزی دکتر لطفعلی جباری
امور مالی محمدرضا تفتیان
امور پشتیبانی عبدالخالق همتی
فناوری اطلاعات مهندس وحید حقیقت دوست
انتظامات و تشریفات حامد اسدی
روابط عمومی و تبلیغات سعید صادقی
مسئول دبیرخانه الکترونیک، کارشناس سایت و امور ثبت نام مریم قاسم پور
نشانی مطلب در وبگاه بیست و چهارمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژِی ایران:
http://cong24.phypha.ir/find.php?item=1.59.31.fa
برگشت به اصل مطلب