بیست و چهارمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژِی ایران- شورای سیاستگذاری کنگره
شورای سیاستگذاری کنگره

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۴/۱ | 
دکتر زهرا کیاسالاری
دکتر محمدرضا واعظ مهدوی
دکتر ناصر نقدی
دکتر مهرداد روغنی
دکتر رضا محمدصالحی
نشانی مطلب در وبگاه بیست و چهارمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژِی ایران:
http://cong24.phypha.ir/find.php?item=1.99.51.fa
برگشت به اصل مطلب