بیست و چهارمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژِی ایران- محورهای کنگره
محورهای کنگره

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۲۰ | 
محورهای کنگره

♦ زیست پزشکی
♦ دستگاه قلب و گردش خون
♦ فیزیولوژی و فارماکولوژی بالینی
♦ آموزش در فیزیولوژی و فارماکولوژی
♦ غدد درون ریز
♦ ورزش
♦ دستگاه گوارش
NBICS ♦
♦ علوم اعصاب
♦ پزشکی ترمیمی
♦ دستگاه کلیوی
♦ دستگاه تنفسی
♦ علم و هنر
♦ سلولهای بنیادی و سلول درمانی
♦ طب سنتی
♦ سایر

 

نشانی مطلب در وبگاه بیست و چهارمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژِی ایران:
http://cong24.phypha.ir/find.php?item=1.53.27.fa
برگشت به اصل مطلب