بیست و چهارمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژِی ایران- جوایز کنگره
جوایز کنگره

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۱۷ | 
جایزه دکتر معتمدی
جایزه دکتر گیتی
جایزه دکتر بهزادی
جایزه دکتر سندگل
نشانی مطلب در وبگاه بیست و چهارمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژِی ایران:
http://cong24.phypha.ir/find.php?item=1.54.45.fa
برگشت به اصل مطلب